.

 

EDUKACINIŲ TYRIMŲ MOKSLINIS CENTRAS

                   

ETMC Apie ETMC Darbuotojai Publikacijos Leidyba Naujienos

 
 Informacija
  
 
 2013 m. gegužės 30 d. Šiaulių universiteto Edyukologijos fakultete vyks tradicinė Pasaulinei vaikų gynimo
dienai paminėti skirtas renginys - konferencija ,,Kurkime drauge vaikystę šiandien“. Renginio programa
 
Tarptautinės konferencijos
 
2013 m. lapkričio/gruodžio mėn. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete vyks testinė XI-ji tarptautinė mokslinė konferencija
"Teachers’ Training in the XXI Century: Changes and Perspectives". Konferencijos data bus skelbiama vėliau.
 
ARCHYVAS
 
2012 m. lapkričio 23 d. Šiaulių universiteto Edukologijos fakultete vyko testinė X-ji tarptautinė mokslinė konferencija
"Teachers’ Training in the XXI Century: Changes and Perspectives". Konferencija skirta Edukologijos katedros 50-mečiui.
 
 

2012 m. gegužės 30 d. vyko penktoji mokslinė-praktinė konferencija ,,Kurkime drauge vaikystę šiandien

2011m. lapkričio 25 d. Šiaulių universitete apgintos dvi edukologijos krypties daktaro disertacijos:

 

1) Rūtos Šiaučiulienės disertacijos tema – Vaikų vasaros laisvalaikio kultūros socialinis-edukacinis diskursas laisvės fenomeno kontekste 

 

2) Kristinos Rudytės disertacijos tema – Vaikų savaiminio mokymo(si) kultūros socialinis–edukacinis diskursas į vaiką orientuotoje paradigmoje

 
2011 m. spalio 21 d. įvyko Edukologijos katedros ir Edukacinių tyrimų mokslinio centro organizuota tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „SOCIALINIS UGDYMAS VI: Socialinės ir švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam mobilumui“, kurioje buvo išryškinti įvairūs sociokultūriniai ir edukaciniai pokyčiai ir kontekstai, sąlygoti ir įtakoti švietimo ir socialinės politikos raidos bei dermės nepakankamumu Lietuvos ir Latvijos valstybių lygmenyse, akcentuotos socioedukacinės realijos ir naujos problemos miesto ir ypač kaimo gyvenamosiose vietovėse, išryškinti nauji iššūkiai nacionaliniam saugumui ir ankstyvųjų žmogiškųjų išteklių išsaugojimui kaimo teritorijose.
 
 
2011m. birželio 1 dieną įvyko Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Edukacinių tyrimų mokslinio centro organizuotas,
jau tradicija tapęs, renginys KURKIME DRAUGE VAIKYSTĘ ŠIANDIEN, šių metų renginio devizas 
UNIVERSITETASVAIKAMS – VAIKAI UNIVERSITETUI,
kuris apjungė ciklą renginių skirtų Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti.Renginio programa-kvietimas
Renginio partneris - Nacionalinė vaikystės tyrėjų asociacija
 

 
 

2011 m. gegužės - birželio mėnesiais vyko rašinio konkursas ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams  - http://konkursastevams.blogspot.com

 

 
 
 
Organizuoti rašinio konkursai mokiniams Koks yra mano vasaros laisvalaikis ir Vasarą namuose aš mokausi nesimokydamas
 
 
VIII-ji tarptautinė mokslinė konferencija Mokytojų rengimas XXI amžiuje: pokyčiai ir perspektyvos problema
Konferencija vyko Šiaulių universitete 2009 m. lapkričio 20 d.   <<<Konferencijos medžiaga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paskutinis papildymas  05/27/13
WWW administratorius

©
Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, ETMC, 2005