EDUKACINIŲ TYRIMŲ MOKSLINIS CENTRAS

 

ETMC Apie ETMC Darbuotojai Publikacijos Leidyba Naujienos

 
CENTRO darbuotojai
   

                                                                                                                                                               Zenono Ripinskio nuotr.

Kontaktai

 Prof. habil.dr. Audronė Juodaitytė
 
ETMC direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja, Edukologijos katedros profesorė/

 Telef. d. 8(41)59 57 46; mobil. 8 614 18717
 El.paštas
etmc@cr.su.lt

 Dr. Laimutė Bobrova
 Vyr. mokslo darbuotoja /Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedros docentė/
 
 Telef. d. 8(41) 595 760; mobil. 8 685 29746
 El.paštas 
l_bobrova@hotmail.com

 Dr. Rytis Vilkonis
 
J. mokslo darbuotojas /Ugdymo sistemų katedros docentas, vedėjas /
 
 Telef. d. 8(41) 595 714; mobil. 8 650 14299
 El.paštas vilkonis
@inbox.lt

 Dr.Tatjana Bakanovienė
 Jaun. mokslo darbuotoja /Ugdymo sistemų katedros lektorė /
 Telef. d. 8(41)595 714; mobil.8 686 86269
 El.paštas
atani78@yahoo.com

Dr.  Kristina Rūdytė
Jaun. mokslo darbuotoja /Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedros lektorė

 El.paštas kristinarudyte@gmail.com

Ieva Bilbokaitė
Sekretorė

Telef. d. 8(41)59 57 46
 El.paštas
etmc@cr.su.lt

 

Doktorantai

 

     

   

   

Lenkauskaitė Jurgita  
Mokslinio darbo tema - Universiteto studentų probleminis mokymasis socialinės epistemologijos kontekste (vadovė -  prof. dr. N. Mažeikienė). Numatoma studijų baigimo data: 2012-12-31.
   
  Burškaitienė Ramunė
Mokslinio darbo tema - Ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko ugdomųjų aplinkų modeliavimas į vaiką orientuotoje paradigmoje (vadovas – doc. dr. R. Vilkonis, konsultantės – prof. habil. dr. A. Juodaitytė, doc. dr. A. Kazlauskienė). Numatoma studijų baigimo data: 2013-12-31
   
  Garšvė Lina
Mokslinio darbo tema - Lietuvių kilmės vaikų identitetų ugdymo(si) sąveika Lietuvos mokyklose, taikant hermeneutinės klasės metodologinę prieigą. (vadovė – prof. habil. dr. A. Juodaitytė, konsultantas – prof. dr. Gintautas Mažeikis). Numatoma studijų baigimo data: 2013-12-31
   
  Ponelienė Reda
Mokslinio darbo tema - Vaikų atsparumo vartotojiškai kultūrai ugdymas taikant prevencines programas agresyviame marketinge. (vadovė – prof. habil. dr. A. Juodaitytė, konsultantai – doc. dr. L. Bulotaitė, doc. dr. V. Liesionis). Numatoma studijų baigimo data: 2013-12-31.
   
  Pauliukaitienė Jurgita  
Mokslinio darbo tema - Vairuotojo saugaus eismo kompetencijos ugdymo turinio modeliavimas (vadovas  - doc. dr. R. Vilkonis, konsultante  - prof. habil.M. Teresevičienė). Numatoma studijų baigimo data: 2013-12-31.
   
  Smilgienė Jurgita
Mokslinio darbo tema - Ikimokyklinės įstaigos pedagoginio personalo mokymosi sistemos transformavimasis diegiant inovatyvias vaikų demokratinio ugdymo programas (vadovė – prof. habil. dr. Audronė-Juzė Juodaitytė). Numatoma studijų baigimo data: 2014-12-31
   
  Bilbokaitė Ieva
Mokslinio darbo tema - Vaikų tarpkultūriškumo fenomeno socialinių-kultūrinių prasmių rekonstravimas ugdymo(si) aplinkų įvairovėje (vadovė – prof. habil. dr. Audronė-Juzė Juodaitytė). Numatoma studijų baigimo data: 2015-09-30
   
  Krasauskaitė Aušra
Mokslinio darbo tema - Mokinių mokymosi skirtybių įgalinimo didaktinės prieigos laisvojo ugdymo kontekste (vadovė – doc. dr. Aušra Kazlauskienė). Numatoma studijų baigimo data: 2015-09-30

Paskutinis papildymas  10/17/12
www
administratorius

©
Šiaulių universitetas, Edukologijos fakultetas, ETMC, 2005